การทำบ้านฟาง โดยคุณโจน จันได

อธิบายเรื่องการทำบ้านฟาง ลักษณะและวิธีการสร้างอย่างละเอียด เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเข้าใจและทำได้ถูกต้อง ทำเสาเป็นโครงสร้าง เพื่อความแข็งแรงในการทำบ้านฟาง ทำการฉาบบ้านฟางด้วยดิน จำเป็นต้องฉาบให้เรียบ กระทุ้งฟางให้แน่น

คุณโจน จันได อธิบายเรื่องการทำบ้านฟาง ลักษณะ และวิธีการสร้างอย่างละเอียด เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความเข้าใจและสามารถทำได้ถูกต้อง

คุณโจน จันได สาธิตวิธีการฉาบบ้านฟางด้วยดินเหลว ซึ่งดินที่ใช้นั้น มีความเหลวมากกว่าดินที่ใช้ฉาบบ้านดิน

บ้านฟาง จะทำได้รวดเร็วกว่าบ้านดิน เพราะฟางมีขนาดก้อนที่ใหญ่กว่า และให้อุณหภูมิที่เย็นกว่าภายนอกถึง 6 องศาเซลเซียส

ด้วยความร่วมแรงร่วมใจของทุกคน บ้านฟางที่ช่วยกันสร้าง ในวันข้างหน้าคือที่พักพิงที่อบอุ่นที่สุด กับความทรงจำดีๆ