การทำบ้านดิน โดย สมณะนึกนบ ฉันทโสและคุณโจน จันได

ให้ความรู้ ขั้นตอน วัสดุ วิธีการทำผ่านทาง vcd ในการทำบ้านดินอย่างละเอียด เช่น ทำการเตรียมก้อนดิน และย่ำดิน ขั้นตอนต่างๆตั้งแต่เตรียมดินจนถึงสร้างบ้าน รวมถึงประโยชน์ของบ้าน สาธิตการฉาบบ้านดิน โดยใช้ดินที่เหลวกว่าการทำก้อนดินเพราะจะทำให้ฉาบง่ายขึ้น ทำการฉาบบ้านดินด้วยแป้งเปียก

เตรียมดินเพื่อทำบ้านดิน โดยการย่ำดิน

ดินที่เตรียมไว้เพื่อทำบ้านดิน

มีสมณะนึกนบ ฉันทโสและคุณโจน จันได เป็นผู้ให้ความรู้ในเรื่องของการทำบ้านดิน ขั้นตอนต่างๆตั้งแต่การเตรียมดินไปจนถึงการสร้างบ้าน รวมถึงประโยชน์ของบ้านดิน

นำดินที่เตรียมไว้แล้ว มาก่อสร้างบ้านดิน

ทำการฉาบบ้านดินด้วยแป้งเปียก แป้งเปียกจะช่วยให้บ้านดินเรียบและสวยงาม คงทนต่อรอยร้าวได้ดี

บ้านดิน นอกจากจะให้ความเย็นกว่าบ้านทั่วๆไปแล้ว งบประมาณในการสร้างยังถูกกว่าอีกด้วย จึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งของความเรียบง่าย และการพึ่งตนเองเพราะที่อยู่อาศัยเป็นปัจจัย 4 ของการดำรงชีวิต