ประวัติความเป็นมา

“เนินพอกิน” ถือกำเนิดกำเนิดขึ้นมาพร้อมๆกับนาแรงรักแรงฝัน เริ่มจากสมณะ สิกขมาตุ และญาติธรรมชาวปฐมอโศก นำโดยคุณหมอฟากฟ้าหนึ่ง อโศกตระกูล ต้องการจะมีพื้นที่ทำการเกษตรของชุมชนปฐมอโศก ครั้งแรกก็ไปได้ที่นาแรงรักแรงฝัน ประมาณ 100 กว่าไร่ ต่อมาก็มาได้ที่เนินพอกินซึ่งอยู่ติดภูเขาอีกประมาณ 110 ไร่ ซึ่งอยู่ห่างจากนาแรงรักแรงฝันประมาณ 4 ก.ม. ซื้อในนามมูลนิธิคนสร้างชาติ

ที่นาแรงรักแรงฝัน เป็นพื้นที่ในเขตชลประทาน มีน้ำอุดมสมบูรณ์จึงเน้นการทำนาเป็นหลัก ส่วนเนินพอกินอยู่ติดภูเขา พื้นที่ส่วนใหญ่มีแต่หิน แห้งแล้งมาก ระบบน้ำจากชลประทานขึ้นไปไม่ถึง ทั้งฝนก็แล้ง ดินก็แข็ง ชาวบ้านแถวนั้นบอกว่าที่นี่ปลูกอะไรไม่ขึ้น แม้แต่ปลูกกล้วยก็ไม่ได้กิน ปลูกได้อย่างเดียวคือยาสูบ เพราะไม่ต้องใช้น้ำมาก อาศัยน้ำค้างก็พออยู่ได้

อ่านต่อ...

กิจกรรมต่างๆ

การทำบ้านดิน

ให้ความรู้ ขั้นตอน วัสดุ วิธีการทำผ่านทาง vcd ในการทำบ้านดินอย่างละเอียด เช่น ทำการเตรียมก้อนดิน และย่ำดิน ขั้นตอนต่างๆตั้งแต่เตรียมดินจนถึงสร้างบ้าน รวมถึงประโยชน์ของบ้าน สาธิตการฉาบบ้านดิน โดยใช้ดินที่เหลวกว่าการทำก้อนดินเพราะจะทำให้ฉาบง่ายขึ้น ทำการฉาบบ้านดินด้วยแป้งเปียก โดยอาจารย์อำนวย

อ่านต่อ...

การทำบ้านฟาง

โดยคุณโจน อธิบายเรื่องการทำบ้านฟาง ลักษณะและวิธีการสร้างอย่างละเอียด เพื่อผู้เข้ารับการอบรมเข้าใจและทำได้ถูกต้อง ทำเสาเป็นโครงสร้าง เพื่อความแข็งแรงในการทำบ้านฟาง ทำการฉาบบ้านฟางด้วยดิน จำเป็นต้องฉาบให้เรียบ กระทุ้งฟางให้แน่น

อ่านต่อ...