การทำสมุนไพรไล่แมลง โดย อาจารย์โรจน์อนันต์

เป็นวิธีการทำน้ำยาไล่แมลง สูตรชาวบ้าน ซึ่งมีส่วนประกอบของน้ำส้มสายชู + ยาสูบ + เหล้าขาว สามารถนำมาไล่แมลงได้หลายชนิด

อาจารย์โรจน์อนันต์ ได้แนะนำวิธีการทำน้ำยาไล่แมลงสูตรชาวบ้าน ผู้เข้ารับการอบรมให้ความสนใจในเนื้อหาและมีมุขตลกมาเล่าสู่กันฟังอีกมากมาย